“Tüketici Neden Özellikle Sizi Tercih Etsin?”

Marka Strateji Danışmanı ve Yazar Didem Moralıoğlu, Perakende sektöründe marka olabilmek için fikirler üretiyor, marka algısını yeniden yaratıyor. Moralıoğlu bu hafta Perakende.org’ta sizler için tüketiciler tarafından tercih edilebilmenin sırlarını paylaştı.

Etrafında, arzuladığı hizmeti alabileceği onlarca hatta belki yüzlerce şirket varken, seçimini özellikle sizden yapıyor olmayı seçmesi için o tüketicinin güçlü bir nedene ihtiyacı vardır. Algısı onu, en iyisinin sizin verdiğiniz hizmet olduğuna ikna etmiştir. Sizi seçtiği takdirde kendini iyi, coşku dolu, tatmin olmuş, güvende, mutlu ve ayrıcalıklı hissedecektir.

Markalaşmanın önemli adımlarından biri de “bilinirlik” tir. Bir markanın kendi hedef kitlesi içinde ne kadar bilindiği o markanın bilinirlik ölçütüdür ve genelde o güne kadar o markaya yapılan yatırımların bir sonucudur. Her marka zaman içinde bilinirliğini bir şekilde arttırır. Fakat marka bilinirliği konusunda şu detayın altını çizmekte fayda var; Günümüzde marka bilinirliği; genel olarak “bilinirlik” eşittir satışların artması şeklinde değerlendirilse de aslında durum tam olarak böyle değildir. Bilinirlik ve satış oranı, birbirinden farklı hareket eden ve kendi içinde bağımsız kriterleri olan, ancak uzun vadede birbirleriyle bütünleşen kavramlardır. Kısa vadede, marka bilinirliğini arttırmak, o marka için yaptığınız reklamla ilgilidir. Reklam ayrılan zaman ve bütçenin satışlara ne ölçüde yansıyacağı ve bu yatırımın şirkete olan karını ya da zararını ilk etapta ölçmek çok da kolay bir iş değildir. Reklama harcadığınız para bu reklamla birlikte elde edeceğiniz kardan fazla olacaktır.

Marka bilinirliğinde ilk adım, farkındalık yaratmaktır. Farkına varılan bir markada bilinirlik de süre gider. Markanın temel tanınırlığı, farkındalığın yaratılmasıyla sağlanabilir. Bu sebeple markanın sektörde tam olarak var olabilmesi, ancak tüketiciler tarafından fark edilebilmesiyle mümkündür.

Farkındalık, markanın tüketicinin zihninde yarattığı etkiyi ifade eder. Markaya dair bir takım algıların ve fikirlerin oluşmasında temel koşul, yaratılan farkındalığın niteliğidir çünkü eğer markayla ilgili tüketicinin algısı olumsuzsa, bu elbette markanın değerine de olumsuz yansıyacaktır. Tüketicinin markayı olumlu bir algıyla fark etmiş olması, değer oluşması açısından çok önemlidir.

Keller’e göre marka farkındalığı üç avantaj sağlaması açısından, tüketici kararlarında önemli rol oynamaktadır. Bunlar düşünme, göz önüne alma ve seçim avantajlarıdır.

Marka farkındalığı olmadan, tüketici markanın kalitesi ve çağrışımı hakkında herhangi bir algıya sahip olamayacağından dolayı, doğal olarak bir marka sadakati de oluşamayacaktır. Farkındalık veya marka hakkındaki önceki bilgiler ve tecrübeler, ürün seçiminde ve ürün kalitesi hakkında karar verilmesinde önem teşkil eder.

Sosyal Medya'da Paylaş:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram