Önce CEO’lar Markalaşmalı

İçinde yaşadığımız çağa pek çok isim veriliyor. Bunlar arasında “Markalaşma”‘nın ayrı ve dikkat çekici bir yeri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Markalaşma çağı, yalnızca işletmelerin markalaşma sürecini değil, kişisel markalaşmayı da içeriyor. Özellikle CEO’ların markalaşması ismiyle karşımıza çıkan olgu, gerek yöneticilerin bireysel başarısı gerekse, işletme başarısı açısından son derece mühim bir süreci kapsıyor. Buna bağlı olarak işletmeden önce CEO’nun söz konusu markalaşma süreç ve serüvenini kabul etmesi ve içselleştirmesi gerekiyor.

Unutmayın; CEO’ların kendi markalarını oluşturmak ve benimsetmek için harcadıkları enerji ve yapılan yatırımlar, kısa, orta ve uzun vadede kayda değer gelişim, dönüşüm ve başarıların kapısını açar.

Fark yaratan CEO’lar

Günümüzde aktif durumdaki herhangi bir işletmenin ayakta kalabilmesi veya değer kazanabilmesi için yöneticilik ve liderlik vasıfları gelişmiş bir CEO’ya sahip olması gereklidir ancak kalıcı başarı ve katma değer için yeterli değildir. Bu noktada fark yaratacak olan yine üst düzey yöneticinin kendisi olmakla birlikte başvuracağı yöntem “markalaşma”dır. İnsanların günlük yaşamlarının yoğun, kalabalık ve kaotik geçtiği; tek bir alana, kişiye ya da kavrama yoğunlaşmanın hayli zor olduğu bir çağda yaşıyoruz. Buna bağlı olarak herhangi bir sosyal pozisyon ya da unvanla varlık gösteren bir kişinin her yönüyle görünür olması, tümüyle kendini ifade edebilmesi, A’dan Z’ye tanınması pek de mümkün değil. Markalaşma yolunda yapılması gereken ise, söz konusu kişinin (CEO’nun) ön plana çıkması gereken özellikleri kişisel markalaşma çerçevesinde belirlenmesi ve bilinir kılınmasından ibaret. Unutmayalım ki, liderlerin kim olduğu önemli olmakla birlikte bundan daha da önemlisi nasıl algılandıklarıdır. Dolayısıyla insanların algıda seçtiklerinin, CEO’yu daha etkin ve güçlü kılan nitelikler olmasına çalışılmalıdır. Neticede CEO kendine has ve fark yaratma potansiyeli olan özellikleriyle markalaşarak etkinliğini artırmalı ve söz konusu etkinliğin kurum markasını güçlendirici bir faktör haline dönüşmesi sağlanmalıdır.

Finansal katma değer

Herhangi bir şirket için maddi olmayan sermayenin rolü ve önemi, maddi sermayeye nazaran daha büyüktür. Zira maddi olmayan sermaye, hali hazırda var olan maddi sermayenin çok daha etkin kullanılmasını sağlayan ve bu sermaye için doğru yön tayini yapabilecek güce sahiptir. CEO markalaşması ise, bahsi geçen maddi olmayan sermayenin en önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. İşletme algısı ve prestiji üzerinde benzersiz bir tesir gücüne sahip olan CEO markası, söz konusu şirkete ait finansal göstergeleri net bir biçimde etkilemeyi başarır. Doğru bir CEO markası aracılığıyla karlılık artar, hisseler değer kazanır, sermaye yatırımları güçlenir. Üst düzey yöneticinin kişilik özellikleri ve marka değeri, idaresi altındaki kurumu her anlamda yeniden şekillendirme ve değerlendirme kifayetine sahiptir.

Finansal olmayan katma değer

Bir marka olarak CEO’nun, yönetim altında tuttuğu şirketin sahip olduğu itibarın yüzde 50’sini karşıladığı varsayılır. İtibarla birlikte gelen güven duygusu da yine bu markanın desteklediği finansal olmayan göstergeler arasında yer alır.

Bunun yanı sıra hali hazırda kurumun bir parçası konumunda olan kıymetli çalışanların varlığını koruması, potansiyel nitelikli çalışanların ise cezbedilerek şirkete çekilmesi aşamalarında da CEO’nun etkisi büyüktür. Bu şekilde kurum performansı her anlamda artırılabilmektedir.

Sonuç olarak CEO’nun kurumun bugünü ve yarını için rolü oldukça kritiktir. Herkesten ve her şeyden önce bu unvana sahip yöneticiler markalaşmayı kabul etmeli ve süreci vakit kaybetmeden başlatmalı ya da hızlandırmalıdır. Bu yolda, kişisel marka yaratma sürecini etkileyebilecek belirleyiciler ortaya konmalı; biyografik, ailevi, kariyer ve karakteristik analizler çok yönlü ve detaylı bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Ancak bu şekilde etkili ve geçerli bir marka yaratılabilir. Bu bir kere başarıldıktan sonra kurumlar için büyük değişim ve dönüşüm süreçlerinin hayata geçmesi işten bile değildir.

Sosyal Medya'da Paylaş:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram