Markanızın Triajörü Kim?

Karşılaşılan problemleri aciliyetine göre ayıklama ve sınıflandırmaya yarayan ve özellikle hastanelerin acil servis ünitelerinde kullanılan Fransızca kökenli “triaj”, seçme ve renk bazında kodlama işlemini ifade eden bir terim. Şirketlerin sağlam bir marka değeri yaratmak ve bu değeri sürdürülebilir kılmak için yaptıkları muazzam yatırımları ve gösterdikleri çabaları düşününce, söz konusu değeri koruma noktasında triaj uygulamasına gidilmesi, kimi durumlarda bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Alternatiflerin ve rakiplerin fazla olduğu 21. yüzyılda artık birileri sizden önce bir şeyleri hayata geçiriyor olabilir. Burada önemli olan elinizdeki imkanlarla öncelikli alanlarınızı tespit edip, yapılması gerekenleri belirleyip seçmektir. Buna triajör görevi üstlenmek de denebilir. İş dünyasındaki temel amaç, mevcut imkanlar çerçevesinde markanın uzun dönemde sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Bunun içinde triajörün kelime anlamından gelen hasta veya yaralının yaşamını korumakla beraber, hastayı onun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek hastaneye yönlendirme olgusunu, marka değerini korumaya uyarladığımızda, markanın yaşam alanını korumak birinci önceliğiniz olur. Eldeki verileri ve imkanları verimli kullanarak, marka için en uygun stratejiyi hayata geçirmek ve marka değerini geliştirmek için triajör rolünü üstlenebilmek önemli bir yetkinliktir.

Konuyu bir örnekle derinleştirmek gerekirse, triajör kelimesinin markalar açısından karşılığını pazarlama bölümünden ele alalım. Marka değerinin korunması, markanın konumlandırılması ve kriz iletişimi gibi konularda, pazarlama bölümü personelinden yetkin bir çalışanın, markanın pazarlama stratejilerine paralel olarak triaj yetkisini etkin bir şekilde kullanabiliyor olması gerekir. Örneğin, tüketiciler için önemli olduğu zamanların artık geride kaldığı SMS’ler, günümüzde bazı markaların durumu suiistimal etmesiyle birlikte artık kullanıcılar tarafından neredeyse okunmadan silinmeye başladı. İlk zamanlarda tüketiciler tarafından oldukça olumlu karşılanan SMS pazarlaması özellikle akıllı telefonların artmasıyla markalar için hedef kitlelerine rahatlıkla ulaşabilecekleri önemli bir model haline gelmişti. Oysa bugün durum tam tersine döndü diyebiliriz. Dolayısıyla, eğer bir şirkette pazarlama konusunda yetkiliyseniz, bütçeyi oluştururken triajör görevini üstlenip bu kalemin yüzdelik dağılımına daha az yer vermeniz gerekir.

Şirkette hangi görevde olursanız olun, her zaman her bölümün içinde bir triajöre ihtiyaç vardır. Triajörlüğü üstlenenler, çoğu zaman zor kararlara imza atan ve neticede şirket yükünü hafifleten ve işleyişi daha hızlı, güncel ve pürüzsüz hale getiren kişilerdir. Zor kararları vermek önemlidir. Eğer verileri doğru analiz ettiğinize inanıyorsanız, henüz bu konuda harekete geçmeyen üstlerinizi durumdan haberdar ederek, ekstra işgücü, zaman ve para harcanmasının önüne geçerek şirket için bir değer yaratabilirsiniz. Unutmayın, iyi bir triajör kariyer planlamasında yönetici olmaya veya bir üst konuma geçmeye adaydır.

Sosyal Medya'da Paylaş:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram