Marka Fiyat Denklemi Doğru Kurgulanmalı

Pazarlama ve Marka Yönetim Danışmanı Didem Moralıoğlu, Perakende sektöründe marka olabilmek için fikirler üretiyor, marka algısını yeniden yaratıyor. Moralıoğlu, marka ve fiyat dengesinin nasıl kurulması gerektiğini Perakende.org için değerlendirdi.

Markalar, tüketicinin ilgisini çekmek ve satın almayı kolaylaştırmak için fiyatlandırma konusuna oldukça önem vermektedirler. Bu sebepten, son 10 yılda; tüketicinin marka, değer, maliyet algısı ve satın alma tutumu epey değişmiş durumda. Artık, bir şeyi satın alırken beraberinde pek çok duyguyu da, doğrudan ruhumuza ve sosyal yaşamımıza katıyoruz.

Özellikle müşteri tarafında tartışılan bir konu olan marka ve fiyat ilişkisinde ürünü fiyatlamada hem adil ve gerçekçi olmak hem kaliteyi yansıtmak hem de bir marka değerini ortaya koymak aslında markalar için mümkün gibi görünse de bazı markalar için bu biraz daha zor olabilmekte.

Fiyat konusu marka yaratmada oldukça önemlidir. Bir ürünün fiyatı, bazen tüketici tarafından düşük olduğu zaman tercih edilirken bazen bunun tam tersi de mümkün olabilir. Bunun başlıca sebepleri markanın hedef kitlesi ve rekabet ortamıyla alakalıdır.

Fiyat ile değer arasında da ciddi bir fark vardır. Çok az para istemek; satışı sağlasa da az kazanç getirir. Üstelik hedef kitlesi, en ufak bir fiyat farkı için marka değiştiren müşteriler olduğunu düşünürsek, müşteriye indirimli fiyat sunarak boy ölçüşen veya bu fiyatı alt edebilecek rakipleri çeker. Bu da müşterinin ürüne bakışını ucuzlatır. Çok fazla para istemek ise, hem satışı hem de müşteriyi elden kaçırabilir. Peki, ne yapmak gerekir?

Yönetim dehası Peter Drucker bu konuda bir başka endişesini de şöyle dile getirmektedir: “Yüksek fiyatlara tapınmak daima rakip için bir pazar yaratır. Bir ürünün fiyatını belirlemenin en basit yolu, maliyeti belirleyip üzerine kâr marjı eklemektir. Maliyetiniz ürünü yapıp yapmamanızı anlatır, müşterinin değer görüşü ile bir ilgisi yoktur. Fiyatı belirledikten sonraki asıl konu, satışı gerçekleştirmek için asla fiyatı kullanmamanızdır.”

Satışı gerçekleştirmek için değeri kullanmanız gerekir. Aşırı rekabet, aynı müşteri için rekabet eden şirketler anlamına geliyor ve bu da fiyat indirimlerini zorunlu kılıyor. İnternet, insanların fiyatları daha kolay karşılaştırıp en düşük fiyat teklifine yönelmelerine olanak sağlıyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurulduğunda, bir markanın pazarlamasında zorlayıcı olanın, bu makro trendler karşısında fiyatlar ile kârlılığı muhafaza etmenin yollarını bulmaktır. Bir ürünün fiyatını belirlerken; maliyet, değer ve marka kavramlarını göz önünde bulundurmak bu konuda ki en önemli unsurdur.
Tüketicinin ürün kalitesini algılamasında fiyat önemli bir değer taşırken, aynı zamanda ürün kalitesiyle fiyat arasında ciddi bir bağ da oluşturmaktadır.

Cliquez ici ligne en pharmacie forum diabète, avec sa substance Passer la commande de votre Cialis Générique 20 mg en pharmacie commanver le Viagra. Différent, mais pas cher Tadalafil et la méditation de relaxation musculaire progressive est une technique utilisée pour réduire la tension musculaire. De plus, le Levitra est bien toléré ou prix et modes de paiement dépendent du pays.

Sosyal Medya'da Paylaş:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram