Yaşam Koçluğu

Kişilerin sosyal hayat içerisinde çeşitli rolleri vardır. Aile hayatı, arkadaş ortamı ve iş yaşamı bu rollerin sürdürüldüğü alanlardır. Hayattaki roller ve sorumluluklar arttıkça kişi bazen bu roller arasında kaybolabilir ve kendine yol gösterecek birine ihtiyaç duyabilir. İşte, bu noktada yaşam koçu devreye girerek kişiye hayat yolculuğunda eşlik eder. Siz de var olan potansiyelinizi keşfetmek ve…

Önce CEO’lar Markalaşmalı

İçinde yaşadığımız çağa pek çok isim veriliyor. Bunlar arasında “Markalaşma”‘nın ayrı ve dikkat çekici bir yeri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Markalaşma çağı, yalnızca işletmelerin markalaşma sürecini değil, kişisel markalaşmayı da içeriyor. Özellikle CEO’ların markalaşması ismiyle karşımıza çıkan olgu, gerek yöneticilerin bireysel başarısı gerekse, işletme başarısı açısından son derece mühim bir süreci kapsıyor. Buna bağlı olarak işletmeden…